واژه نامه سنگ نبشته های پارسی باستان

واژه نامه سنگ نبشته های پارسی باستان

راهنماي نشانه هاي آوايي:انديشه نگارها، کوته نوشت ها، ، اعداد به خط ميخی

                                                         

مشاهده گزیده ای از کتاب در قالب فایل پی دی اف